Missie en visie

Missie

Kanjer is een vereniging die belangeloos geld inzamelt voor Petit Cru. Dat doet ze door culturele, sportieve en culinaire evenementen te organiseren. Petit Cru is een onderzoekscentrum in het UZ Leuven dat onderzoek voert naar nieuwe therapieën voor chronisch zieke kinderen waarbij het welzijn en welbevinden van het kind en de ouders centraal staat.


Visie

Kanjer staat voor inclusie, solidariteit en daadkracht. Op die manier tracht Kanjer kinderen met een chronische ziekte dichter bij de gemeenschap te brengen, visibiliteit en begrip te creëren bij het grote publiek.  

Inclusief: 

Chronisch zieke kinderen en hun omgeving de mogelijkheid bieden om lotgenoten te ontmoeten en ondersteunen. Dat door een sterke community te creëren waarin zorgen voor elkaar centraal staat.  

Solidair: 

Van de vrijwilligers die helpen op onze evenementen tot de financiële weldoeners, allen helpen ze stap voor stap om onze doelen te bereiken. Allen dragen ze hun steentje bij vanuit een gevoel van solidariteit.

Daadkrachtig: 

Kanjer zet woorden om in daden. De vereniging tracht financiële steun te vergaren om wetenschappelijk onderzoek te steunen. Toekomstgericht, willen wij de behoefte van chronisch zieke kinderen en hun ouders om lotgenoten te ontmoeten buiten de ziekenhuisomgeving vervullen. Dat door evenementen te organiseren en een community te creëren. 


Concreet: 

In de toekomst focust Kanjer op twee zaken. Enerzijds geld inzamelen voor Petit Cru en wetenschappelijk onderzoek, anderzijds een community creëren voor ouders van en kinderen die leiden aan een chronische aandoening. In de opstartfase focussen we voornamelijk op het inzamelen van financiële middelen om zo organisch te groeien.